ERBI Group

Certyfikaty

Firmą, która nas certyfikuje jest TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o.
Od 2004 roku posiadamy System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.
W roku 2009 uzyskaliśmy certyfikat na Zintegrowany System Zarządzania w zakresie:
  • Zarządzania jakością 9001:2008
  • Zarządzania Środowiskowego 14001:2004
  • PN-EN ISO 15378:2012 dla opakowań zewnętrznych z tektury litej, papierowych ulotek oraz etykiet dla przemysłu farmaceutycznego z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

ISO 14001

Dnia 16 października 2009 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający stosowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004. System zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 jest wzorowany na systemie zarządzania jakością wg ISO 9001. Model systemu oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 zawiera wymagania, które mogą być w sposób obiektywny auditowane jednak nie zawiera wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej. Jest to norma wymagająca zaangażowania wszystkich służb na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza najwyższego kierownictwa. Istotą systemu jest zidentyfikowanie aspektów środowiskowych organizacji i wymagań prawnych i innych, które mają zastosowanie do tych aspektów oraz odpowiednie zarządzanie tymi aspektami. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

ERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa Łodź

ISO 15378:2018

Materiały na opakowania bezpośrednie produktów leczniczych. Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2000 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Standard ISO 15378 został opracowany przez Komitet Techniczny ISO/TC 76, Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji do zastosowań medycznych i farmaceutycznych. Jego celem jest określenie jednolitych wymagań dotyczących opakowań będących w kontakcie z produktami leczniczymi. Norma definiuje opakowania mające styczność z produktem jako „opakowania wykorzystywane w pakowaniu produktów farmaceutycznych, które mają służyć do przechowywania, uszczelniania lub podawania dawek i które są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z produktem leczniczym”. Opakowania takie mogą być wykonane ze szkła, gumy, tworzywa sztucznego, aluminium, powłoki, folii, jak również stanowić połączenie różnych materiałów czy komponentów, jak np. strzykawki, zawory aerozolowe.

ERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa Łodź

ISO 9001:2015

Od 2004 roku posiadamy i ciągle udoskonalamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000. W roku 2009, uzyskaliśmy certyfikat na Zintegrowany System Zarządzania w zakresie:

  • Zarządzania jakością 9001:2015
  • Zarządzania Środowiskowego 14001:2004
  • Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PN-N 18001:2004
ISO 9001:2015 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Mająca zastosowanie, gdy organizacje potrzebują wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów.

System to zestandaryzowany sposób w jaki organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością. Na system Zarządzania Jakością składa się: struktura organizacyjna, planowanie procesów, zasobów i dokumentacji, które są stosowane przez organizację aby osiągnąć cele dotyczące jakości oraz doskonalić swe wyroby i usługi wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów.

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o różnych rozmiarach, gdyż dotyczy tego jak firma ma być zarządzana - prezentuje narzędzia dla różnych aspektów.

Nie ma aktualnie bardziej uniwersalnego, standaryzowanego systemu zarządzania niż prezentowany w międzynarodowej normie ISO 9001:2015. System ten ma zastosowanie w każdej organizacji, jest coraz bardziej popularny we wszelkiego rodzaju organizacjach usługowych, nawet tak specyficznych jak gospodarka komunalna, mieszkalnictwo, szpitale i przychodnie zdrowia, zakłady pogrzebowe i więziennictwo. System ISO 9001:2015 jest wdrażany również przez instytucje samorządowe czy organy administracji - na przykład starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin czy sołectw. Często to Klienci „wymagają” od poddostawców aby posiadali certyfikat jakości ISO 9001:2015 będący gwarantem zapewnienia i utrzymania systemu jakości w firmie.

ERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa Łodź