ERBI Group

Polityka jakości ERBI Sp. z o.o. jest nowoczesną drukarnią produkującą wyroby poligraficzne na wysokim poziomie jakości, których głównymi odbiorcami są zakłady przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego i kosmetycznego.

Produkcja wysokiej jakości wyrobów, konsekwentne stosowanie zasad GMP oraz ochrona środowiska jest strategicznym celem, który wyznacza nam kierunki działań i rozwoju, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania naszych Klientów oraz zainteresowanych stron.

ERBI, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez najbardziej wymagających Klientów, wyznaczyła na najbliższe lata następujące ogólne cele:

 • uzyskanie odpowiedniego zysku ze sprzedaży wyrobów, zapewniającego systematyczny rozwój Firmy,
 • systematyczne powiększanie bazy Klientów strategicznych,
 • utrzymywanie  wysokiej jakości produkowanych wyrobów,
 • systematyczne zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Właściciele ERBI w nawiązaniu do wyznaczonych celów zobowiązują się do:

 • zapewnienia wszelkich zasobów niezbędnych do utrzymania i doskonalenia zintegrowanego
  systemu zarządzania,
 • stosowanie zasad GMP zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15378,
 • ciągłego spełnienia wymagań: Klientów, norm ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004, ISO 15378:2012

oraz ciągłego doskonalenia skuteczności stosowanego systemu zarządzania zgodnego z tymi normami,

 • zapobiegania zanieczyszczeniom oraz awariom środowiskowym,
 • konsekwentnego spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań w tym dotyczących środowiska.

W imieniu firmy Erbi Sp. z o.o. Prezes firmy:
Jakub Bielecki