ERBI Group

Erbi na misji gospodarczej w Dubaju

W dniach 30.09.2021 r. – 06.10.2021 r. w ramach realizacji projektu „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych”, finansowanego z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu - odbyła się misja gospodarcza do Dubaju ( ZEA), w której to mieliśmy okazję wziąć udział.

Celem misji było umożliwienie przedsiębiorcom z województwa łódzkiego z branży medycyna, farmacja oraz kosmetyki nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z rynku ZEA.

W trakcie trwania misji wzięliśmy udział w wielu spotkaniach match-makingowych, wizytach studyjnych, interaktywnej wystawie Infinity Lumieres (Van Gogh, Dreamed Japan, Verse) a także Wystawie Światowej EXPO 2020 oraz targach towarzyszących Beautyworld Middle East w Dubaju.

Misja wyjazdowa do ZEA była niezwykle pomocnym narzędziem sprzyjającym rozwojowi firmy, wzrostowi naszej konkurencyjności oraz wyjątkowo ciekawym doświadczeniem.

Wyjazd został sfinansowany ze środków projektu „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zgodnie  z paragrafem 4 umowy  nr PMIV/DM5/2021.


<<< Wróć
07 Październik 2021
ERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa ŁodźERBI drukarnia opakowaniowa Łodź